nedeľa 24. augusta 2008

Prevádzkovateľom blogu je Network Slovakia

Network Slovakia je občianske združenie s charakterom profesiového zoskupenia, zamerané na profesionálnu i vzájomnú podporu mladých kresťanských novinárov na Slovensku.

Vzniklo roku 1998, v súčasnosti má približne 60 aktívnych členov prevažne do 35 rokov a približne dvojnásobok spolupracovníkov z celého Slovenska. Vo svojej členskej základni zaznamenáva vzhľadom na jej charakter (mladí aktivisti vo farských, diecéznych, seminaristických, ale aj celoslovenských a sekulárnych periodikách a ďalších typoch médií) prirodzenú fluktuáciu.

Za svoj cieľ považuje predovšetkým zachytenie mladých talentov, ich usmernenie, podporu, profesionálny rozvoj a pomoc pri novinárskom štarte, ak aj profesionalizáciu médií, v ktorých pôsobia. Na tomto poli dosiahol Network Slovakia počas svojej viac ako deväťročnej existencie zreteľný pokrok.

Network Slovakia je členom Medzinárodnej únie katolíckej tlače UCIP a jej sekcie pre mladých novinárov Network.

Žiadne komentáre: