nedeľa 24. augusta 2008

Hlásajte evanjelium zo striech! A tiež z médií…

Máj – lásky čas, zvykne sa vravievať. No máj 2008 by sa dal nazvať aj mesiacom katolíckych médií, počas ktorého sa uskutočnilo niekoľko významných podujatí ako kongres v Ríme či konferencia v Kanade, ktoré znova otvárajú otázku pôsobenia médií na ľudí, ich hodnôt a poslania kresťanov v nich.

„Viaceré formy komunikácie – dialóg, modlitba, výučba, svedectvo, výzvy – a ich rozličné nástroje – tlač, elektronika, vizuálne umenie, hudba, hlas, pohybové umenie a kontakt – sú všetky prejavom základnej prirodzenosti ľudskej osoby. Je to komunikácia, ktorá odhaľuje osobu, ktorá vytvára autentické a spoločenské vzťahy a ktorá dovoľuje ľuďom dozrievať v znalosti, múdrosti a láske.“

Tieto slová predniesol pápež Benedikt XVI. na audiencii 23. mája 2008, kedy prijal účastníkov kongresu Identita a misia fakulty komunikácie na Katolíckej univerzite. „Je samozrejmé, že v srdci každej serióznej reflexie prirodzenosti a účelu ľudskej komunikácie musí byť záväzok k otázkam pravdy. Komunikátor sa môže pokúsiť informovať, vzdelávať, baviť, presviedčať, potešovať, ale definitívny význam každej komunikácie leží v pravdivosti.“

Arcibiskup z Quebecu kardinál Marc Ouellet stavia komunikáciu na etických základoch a kontrole spoločnosti. V prípade, že by sa komunikácia vymkla z týchto základov, hrozí riziko, že to bude mať negatívny dopad na svedomie ľudí a ich rozhodovanie. Kardinál Ouellet na májovej Konferencii katolíckych médií v Toronte vyzval nielen modliť sa za povolania do kňazstva, zasväteného života alebo manželstva, ale aj za povolania katolíckych žurnalistov, komunikátorov a mediálnych agentov. Heslo tohtoročnej Konferencie katolíckych médií v Kanade, na ktorej sa zúčastnilo 500 žurnalistov, znie: „ Hlásajte to zo striech.

Kresťania by mali mať odvahu vyznávať Krista. „Lebo čo ste povedali vo tme, bude počuť na svetle, a čo ste pošepli v izbách do ucha, bude sa rozhlasovať zo striech.“ (Lk 12, 3). Kristova zvesť sa dnes nerozhlasuje len zo striech, ale aj z blogov a podcastov. V americkej Atlante sa 22.júna 2008 konala Oslava katolíckych nových médií.
Za nové médium je v súčasnosti stále považovaný internet. „Je to úžasné, ako nové médiá – podcasting, blogy a ďalšie technológie – pomohli ľuďom rásť vo viere a približovať sa k Bohu,“ povedal pre agentúru Zenit Greg Willits, šéf Star Quest Production Network (SQPN). Greg vytvoril so svojou manželkou Jennifer seriál videí pod názvom „Tá katolícka show“ (That Catholic Show), v ktorej názorným spôsobom vysvetľuje niektoré princípy katolíckeho života, napr. spoveď.

Na katechézy, komentáre k súčasnému dianiu i inšpirácie ku kresťanskému životu využívajú blogy aj traja biskupi z Filipín. A arcidiecéza v Bostone a jej kardinál Sean O'Malley využívajú zas elektronickú poštu na komunikovanie arcidiecéznych noviniek.

Cirkev vidí v spoločenských komunikačných prostriedkoch Božie dary a kresťania – či už pracovníci v médiách alebo konzumenti – by mali byť prví, ktorí tieto Božie dary využijú na osoh pre všetkých. „Ako katolíci máme senzačnú príležitosť, rovnako ako zodpovednosť, využiť znalosti, kreativitu a skúsenosť s médiami na posilnenie moci týchto foriem komunikácie a ich využití v zasiahnutí viacerých duší pre Krista,“ tvrdí G. Willits. „Ak nevyužijeme tieto technológie, riskujeme, že stratíme viaceré duše pre sekulárnu kultúru, ktorá je viac než pripravená a schopná využiť ich pre iné prostriedky.“

Podľa agentúry Zenit spracoval
Matúš Demko

Žiadne komentáre: